Autoconsum FV

El somni d’alguns i la necessitat de tots: no dependre absolutament de la companyia elèctrica, estalviar una bona part de la seva factura, consumir electricitat neta i, a més, produir-la un  mateix.

Autoconsum instantani (amb o sense excedents)
Autoconsum amb acumulació / bateria (amb o sense excedents)
Autoconsum compartit (amb o sense excedents)
Autoconsum compartit amb acumulació / bateria (amb o sense excedents)