FV Aïllada

S'utilitza per subministrar energia elèctrica als emplaçaments que es troben en zones allunyades de les xarxes de distribució. Requreixen de bateries per acumular l’energia necessària per a les hores sense sol -ja sigui per la nit o per dies ennuvolats-. La tecnologia fotovoltaica pot ser complementada amb aerogeneradors o turbines hidràuliques allà on sigui possible, i en primeres residències o negocis és recomanable complementar-la amb un petit generador de gasolina per assegurar el servei en períodes llargs sense sol o dies de màxima demanda elèctrica.


Elements que conformen uns instal·lació FV autònoma:

Plaques fotovoltaiques: monocristal·lines, policristal·lines, amorfes
Estructura de suport: sobre terrat, sobre teulada inclinada, inclinades, coplanars
Regulador de càrrega del camp Fotovoltaic: mppt, pwm
Bateries: plom-àcid, AGM, liti, ferro-níquel
Inversor-carregador: monofàsic, trifàsic, híbrid, senzill
Equip de control
Gestió remota: LAN, GPRS