Menú

Galeria de projectes

Segueix-nos

Susbcriu-te al nostre butlletí
E-Mail:

                 

Instal·lació Fotovoltaica Autònoma


L'ELECTRIFICACIÓ RURAL AUTÒNOMA: PORTAR LA LLUM ELÈCTRICA ALLÍ ON NO ARRIBA LA XARXA

La utilització de fonts d'energia renovables i locals, especialment l'assolellament, ha resolt eficaçment la manca de subministrament elèctric en les zones rurals i de muntanya sense distribució elèctrica.

La llum del sol es pot transformar en electricitat mitjançant les plaques fotovoltaiques. Sense desgast, soroll, fum, ni consum de cap combustible. Aquestes plaques generaran electricitat durant dotzenes d'anys sense pèrdues de rendiment significatius, a partir d'una energia gratuïta i abundant.

 
Aquesta electricitat, acumulada en bateries i transformada a corrent altern a 230V, té la mateixa qualitat (o millor en certes zones) que la distribuïda per les companyies elèctriques. Els equips utilitzats han de permetre un subminstrament elèctric permanent, amb una disponibilitat d'energia i de potència d'acord amb les necessitats calculades, fins i tot en el període de menys assolellament anual.Aplicacions
Els sistemes fotovoltaics autònoms tenen com a funció oferir un servei elèctric de qualitat a un ampli conjunt d'aplicacions, per exemple cases rurals aïllades, masies, bordes, granges, bombament d'aigua, refugis de muntanya, centres de turisme rural, àrees forestals, càmpings, enllumenat d'edificis històrics aïllats, estacions meterorològiques, punts d'informació, etc.

També és possible oferir un servei elèctric centralitzat per a un conjunt d'habitatges de nuclis de població agrupats. Aquest sistema permet crear una micro-xarxa que abasteix els punts de consum de d'una central elèctrica dimensionada adequadament per cobrir les seves necessitats. Cada usuari disposa d'un aparell de control, la funció del qual és limitar la potència i l'energia a disposició d'acord a la tarifa contractada.

Què cal?
• Un espai lliure d'ombres, preferiblement amb orientació sud, per optimitzar la captació solar.
• Una sala ventilada d'uns 5 m2, com a mínim, per ubicar-hi les bateries i els equips de regulació i transformació.
• La instal·lació elèctrica interior ha d'estar acreditada mitjançant el butlletí d'instal·lador autoritzat.


Com funciona? 
Una instal·lació fotovoltaica consta dels següents elements:

• Camp fotovoltaic que capta la radiació solar i produeix electrcitat en corrent continu.

• Bateries, que emmagatzemen l'energia i permeten disposar del servei elèctric durant 24 hores al dia.

• Central de regulació i transfomació, que té la missió d'assegurar el bon funcionament de la instal·lació i transformar el corrent continu en altern a 230V-50Hz sinusoïdal


Programes d'electrificació rural SEBA
, des de l'any 1989 ha realitzat diferents programes a les diferents àrees del país, us convidem a fer-ne un petit repàs als programes d'electrificació.


Gestió de les instal·lacions

SEBA gestiona aquestes instal·lacions com a un operador energètic especialitzat en el subministrament elèctric disseminat seguint el procés següent:

• Promou les instal·lacions per als sol·licitants de servei elèctric en zones desabastides.
• Tramita ajuts econòmics per reduir el cost final per a l'usuari.
• Estableix la potència de la instal·lació d'acord amb les demandes energètiques i les característiques de l'emplaçament.
• Redueix costos mitjançant la compra conjunta d'equips.
• Se signa un contracte de servei elèctric per a una energia a disposició determinada.M'interessa la proposta d'electrificació autònoma amb energia solar fotovoltaica. Què he de fer?

• Primer de tot, ha d'omplir una fitxa de dades per recollir les característiques de l'emplaçament (activitat, necessitats, aparells previstos, ...)

SEBA amb aquesta fitxa prepararà una proposta tècnica i econòmica, així com una previsió de subvencions possibles o disponibles.

• En cas d'estar d'acord, es faria una visita de replanteig, un pressupost final basat en els possibles canvis arrel de la visita i un contracte. A més caldria formalitzar l'adhesió com a associat.

SEBA s'encarregarà de la gestió de les subvencions, selecció de l'instal·lador, posada en funcionament, formació sobre el bon ús de la instal·lació i manteniment.
 

Notícies