Menú

Galeria de projectes

Segueix-nos

Susbcriu-te al nostre butlletí
E-Mail:

                 

Micro xarxa


La tipologia d'emplaçament sense subministrament elèctric més abundant són òbviament les cases aïllades. La seva dispersió, el poc consum que representen i els escassos habitants de cada una, fan que molt sovint quedin al marge dels programes d'electrificació per extensió de la línia elèctrica. En aquest sector és on SEBA s'ha centrat especialment en oferir un sistema d'electrificació adequat a les necessitats de cada lloc amb unes prestacions equivalents a les que pugui oferir el sistema convencional.

Els pobles, encara que siguin petits, suposen un nucli concentrat de possibles consumidors i una menor inversió per casa, fet que ha permès donar-los prioritat en els projectes d'electrificació rural. Així, doncs, la immensa majoria de poblets i llogarrets tenen connexió a la xarxa elèctrica.
 
ESQUEMA?

A Catalunya, doncs, són pocs els que no en disposen: alguns van ser completament abandonats pels seus habitants abans que els toqués, altres, pel seu aïllament i ocupació estacional, han quedat al marge de les prioritats de les empreses elèctriques. Aquests pobles marginats sovint són només habitats per unes poques persones, habitualment gent gran, i sovint només per temporades. Tanmateix, no s'ha de menystenir les possibilitats de fins i tot aquests poblets.

Els seus valors naturals, paisatgístics, sovint arquitectònics, preservats pel seu aïllament, atrauen a persones i entitats interessades a participar en la seva reconstrucció i revitalització.

És evident que hi ha uns mínims per fer que això sigui possible: el telèfon, l'accés rodat i, evidentment, l'electricitat. Els telèfons sense fils, especialment el sistema TRAC, permeten les comunicacions a un cost baix, la millora de les carreteres d'accés, en general, han millorat molt en els darrers anys, i l'electricitat arriba actualment amb sistemes fotovoltaics centralitzats.

Aquestes infraestructures bàsiques permeten l'arribada de les altres: arreglar les cases, bombar l'aigua, tenir accés a la informació, donar-te a conèixer, iniciar activitats econòmiques noves, assentar famílies, SEBA va iniciar l'any 1997 el repte d'electrificar els seus primers pobles. Hi havia problemes tècnics per superar, però també organitzatius, contractuals, econòmics i fins socials, que calia resoldre. D'ençà d'aleshores s'han realitzat projectes per a un total de 7 pobles: la Rambla del Agua, a Granada, Escuaín, Morillo de San Pietro, San Felices, Mipanas, Mirabal i Estaronillo a la província d'Osca. També els pobles de Ascaso i que han tingut la possibilitat d'iniciar la seva electrificació, tot i que de moment amb instal·lacions individuals.

L'adaptació dels equips utilitzats habitualment per SEBA en instal.lacions individuals per a les col.lectives ha fet possible tenir els mateixos components bàsics i, per tant, els mateixos recanvis. Tanmateix, ha calgut desenvolupar un equip nou, el dispensador d'energia, per tal de limitar l'energia atribuïda a cada casa del poble i evitar el problema obvi d'aquestes instal·lacions centralitzades: la distribució equitativa de l'energia disponible entre els veïns.

Aquesta experiència ha estat molt estimulant i al mateix de temps de gran transcendència: a tot el món encara hi ha milions de pobles sense cap mena de subministrament elèctric.

Exemples

Notícies