Menú

Galeria de projectes

Segueix-nos

Susbcriu-te al nostre butlletí
E-Mail:

                 

ELECTRIFICACIÓ RURAL FOTOVOLTAICA CENTRALITZADA DEL POBLET DE SAN FELICES (AGÜERO,OSCA)

 

El poble de San Felices (terme municipal d'Agüero, Osca) es troba a les estribacions del Pirineu, a una altitud de 700 m. Si bé fins principis d'aquest segle la zona estigué força poblada, la falta d'infraestructures va provocar el progressiu èxode de la població. Avui, projectes de desenvolupament rural com el de l'electrificació fotovoltaica, realitzada l'any 1999, estan ajudant a la seva recuperació.


Aplicació. El projecte d'electrificació es basa en una planta fotovoltaica autònoma per a subministrar energia elèctrica en corrent altern una microxarxa de distribució. S'ha previst per a unes 15 escomeses, però inicialment subministra energia a sis cases, la sala comunal, el centre d'informació, l'església, un alberg/museu i l'enllumenat públic.

Aquesta instal.lació conté innovacions tecnològiques tant en el disseny com en la forma de gestió per part de l'associació SEBA, que s'encarrega del manteniment del servei i de les tasques de formació i assessorament dels usuaris.

Context social. L'estructura socioecònomica del poble es basa en les terres de conreu i els seus ramats, majoritàriament d'ovelles, i l'explotació del bosc. Antigament es consumia tot el que es produïa i es comprava molt poc fora de la comarca.

La falta de serveis bàsics com les comunicacions, escoles, electrificació i atenció sanitària van afavorir un abandonament massiu, fins al punt que avui hi ha 2 famílies residents, 2 que tenen la seva residència a Agüero, i 2 més en procés de reincorporar-s'hi. Aquest és, per tant, un període de transició entre la forma de vida tradicional en retrocés i la que faran possible les noves activitats econòmiques turístiques i socials compatibles i complementàries amb la tradicional, que afavorirà la recuperació progressiva del poble.

Integració en l'entorn natural i social. La instal·lació fotovoltaica de San Felices està constituïda per 135 plaques fotovoltaiques (10.125kW), integrades en el sostre d'un edifici d'uns 90 m2, el qual busca el compromís entre la funcionalitat i el respecte a l'entorn natural i arquitectònic del poble. L'edifici, de construcció de pedra, acull els equips de regulació, control i transformació de l'energia elèctrica, les bateries (180 kW-h de capacitat) i un grup electrogen d'emergència a gas. També conté una sala comunal, que consisteix en un espai polivalent per a trobades, sala de TV, etc., amb un equipament bàsic de bar, dutxa i wc.

Altres infraestructures integrades. Simultàniament a l'obra elèctrica s'han realitzat altres infraestructures que mancaven al poble i que són un complement important i imprescindible pel desenvolupament rural:

- Primera fase d'una xarxa d'aigua a partir d'un brollador existent més amunt del poble. La conducció es realitza amb una canonada enterrada a l'antiga sèquia. En aquesta primera fase es va aprofitar que es feia l'obertura de rases als carrers per a les escomeses elèctriques, per tal d'instal·lar-hi la distribució d'aigua potable i una xarxa d'aigües residuals

- Aigua calenta produïda amb captadors solars tèrmics, pels sanitaris i dutxes d'ús públic.

Planta Fotovoltaica Centralitzada. Una instal·lació centralitzada requereix menys plaques fotovoltaiques i bateries si es compara amb instal·lacions individuals, on cada casa estaria alimentada per un sistema de generació independent. A més, permet utilitzar un únic equip de transformació de potència i de regulació per atendre al conjunt de cases, per la qual cosa les tasques de manteniment resultaran més senzilles. Un grup electrogen auxiliar a gas propà assegurarà el subministrament en cas de condicions meteorològiques excepcionalment dolentes durant períodes llargs.

Centraleta de control, transformació i adquisició de dades. Una important millora en la fiabilitat del subministrament s'aconsegueix gràcies a la centraleta que controla els paràmetres de funcionament de la instal.lació. Aquesta centraleta realitza també la regulació de la càrrega de les bateries i la conversió de corrent continu a altern de característiques idèntiques a les de la xarxa elèctrica (230 V - 50 Hz). Els paràmetres es registren amb freqüència horària (estat de càrrega i tensió de les bateries i del camp fotovoltaic, etc.). Aquestes dades poden analitzar-se mitjançant un programa informàtic desenvolupat específicament, fet que facilita la detecció d'anomalies i el manteniment de la instal·lació. També es registren i analitzen les dades meteorològiques més significatives: temperatura ambient, irradiació solar i la direcció i velocitat del vent.

Energia a disposició. El servei és equivalent a la xarxa elèctrica convencional per cobrir les necessitats de l'enllumenat i la utilització d'electrodomèstics més habituals, però requereix per part de l'usuari, criteris d'ús racional de l'energia.

La generació centralitzada obliga a una distribució adequada als nivells de consum individuals. Per aquest motiu s'ha instal·lat un dispensador-medidor d'energia (vegeu més endavant un article sobre aquest aparell) per a cada una de les cases, amb la finalitat de limitar i assegurar la quantitat d'energia a disposició que pot consumir cada una en funcióde les seves necessitats i d'acord a la tarifa contractada.

Enllumenat públic. A cada làmpara d'enllumenat públic s'ha instal·lat una reactància electrònica de doble nivell que al cap de 2,5 hores d'encesa redueix automàticament el nivell de potència, amb un estalvi energètic important.

Els promotors de les obres han estat l'associació SEBA i l'Ajuntament d'Agüero.

La seva realització ha estat cofinançada pel programa THERMIE de la DG XVII de la Comissió Europea, el programa P.A.E.E. del Ministeri d'Indústria i Energia, el Govern d'Aragó, l'ajuntament d'Agüero i els propis usuaris.

Aquesta actuació s'emmarca en el Programa Aragonès d'Energetització Renovable Autònoma (PAERA), que entre 1997 i 1999 ha permès electrificar un total de 33 emplaçaments aïllats a la província d'Osca.

Entitats participants

Promotors SEBA i Ajuntament d'Agüero Edifici, Estructures i xarxa d'aigües Construcciones Visés Tecnivall, S.L. Prepirineo Cruz, S.L.

Instal·lació fotovoltaica

Equips: BP Solar España S.A. i TApS

Instal.lador: ESMEC Distribució elèctrica i enllumenat públic

Equips: Aplic. Electrónicas Indust. S.L., Mobiur Industrial S.L. i Philips S.A.

Instal·lador

ESMEC, Huesca Luz Instal.lació solar térmica Equips: INALCO S.C.C.L. Instal.lador: Prepirineo Cruz, S.L.

Projecte i direcció de l'obra

Trama Tecnoambiental S.L. Fraunhofer Institute für Solare Energiesysteme ISE

Finançament

La inversió total efectuada a l'edifici, planta de generació, distribució i enllumenat públic, i a la xarxa d'aigües ha estat de 220.905 EURO i ha estat finançada per les següents entitats:

Usuaris i Ajuntament de Agüero: 20%

Diputació General d'Aragó: 39%

Ministeri d'Industria i Energia: 17%

Comissió Europea (programa THERMIE de la DGXVII): 16%

Diputació d'Osca: 8%

FITXA TÈCNICA

Núm. Escomeses previstes 15

CAMP FOTOVOLTAIC

Potència FV instal·lada 10.125 Wp
Núm.i model de plaques FV 135 uds. Model BP 275
Inclinació / Orientació   31º / 5º SE
Superfície 86 m2

BATERIES

Núm. Elements i model 24 elements Powerbloc S-3750
Capacitat (C100) autonomia 180 kWh / 7 dies

CENTRALETA DE REGULACIÓ I TRANSFORMACIÓ

Capacitat de regulació  12.000 Wp
Mode de regulació   Rastreig de punt de màxima potencia (MPPT)
Tensió de l'ondulador 48 V c.c. / 230 A c.a.
Potència nominal de l'ondulador 7.500 W
Distorsió harmònica de sortida de l'ondulador < 2%
Memòria / Freqüència registre d'adquisició de dades 300 Kbyte / horària
Mòdem telefònic intern Sí

DISPENSADOR-MEDIDOR

Alimentació   230 V c.a. 50 Hz
Intensitat màxima 10 A
Capacitat comptador 100 MWh
Rang tarifari 8 a 125 kWh/mes

ENLLUMENAT PÚBLIC

Punts de llum 13
Model de làmpada s.a.p.70W reactància electrònica
Potència nivell alt/ reduït 910 W / 567 W

GRUP ELECTROGEN AUXILIAR

Potència nominal/ Combustible 10 kVA / Gas propà

SISTEMA SOLAR TÈRMIC

Superfície de captació    5 m2
Capacitat d'acumulació    400 l
Núm. i model de captadors 2 model Megasun Steel 2500

Notícies