Menú

Galeria de projectes

Segueix-nos

Susbcriu-te al nostre butlletí
E-Mail:

                 

Projectes

PERC 2005 - Actualitat

Des del 2005 la Generalitat va admetre projectes d’electrificació rural amb equipaments de generació elèctrica autònoms basats en la tecnologia fotovoltaica juntament amb la convencional extensió de la xarxa. Des de aleshores SEBA ha presentat cada any propostes a través de Consells Comarcals i/o ajuntaments. A continuació, un resum de cada anualitat.

PERC 2010. A aquesta convocatòria es van presentar 23 sol·licituds de subvenció. Dels 23 projectes 15 han estat aprovats, la resta els han deixat en reserva. Aquest projecte està en execució. Es preveu que es realitzaran 4 canvis de bateries, 7 canvis de bateries més ondulador, 2 canvi d’ondualdor i 4 ampliacions de camp fotovoltaic.

PERC 2009. En aquesta convocatòria es van presentar a la Generalitat 8 sol·licituds de les 16 previstes inicialment degut que2 ajuntaments no van no van tramitar la subvenció i un Consell Comarcal va presentar les sol•licituds fora de termini. Dels 8 projectes presentats van ser aprovats 7, dels quals 3 corresponen a projectes d’obra nova, els 4 restants corresponen a ampliacions, canvis de bateries i/o d’altres actuacions. Potència fotovoltaica instal·lada 5.355

PERC 2008. En aquesta convocatòria, el Departament d’Indústria va introduir una millora molt important pels usuaris i per l’associació: el termini d’execució i certificació de les obres no és el mateix any en curs sinó que s’amplia fins al novembre de l’any següent. En aquesta convocatòria es van presentar 28 sol·licituds de les 31 inicials degut que ni el Consell Comarcal del Pallars Sobirà ni l’ajuntament de les Borges Blanques van voler tramitar la subvenció. D’aquestes sol·licituds en van aprovar 4 projectes d’obra nova que sumen 6.300Wp, 5 projectes d’ampliació de camp fotovoltaic existent que sumen 3825Wp, 2 projectes per renovació de bateries i centraleta i 3 projectes per canvi de bateries.

El PERC 2007. Es va presenta sol·licitud per a 32 projectes, dels quals només es van subvencionar 21 emplaçaments corresponents a 11 instal·lacions noves i 10 ampliacions i/o millores d’instal·lacions ja existents. Poténcia instal·lada 17.265Wp

PERC 2006. Es va presentar sol·licitud per a 35 projectes fotovoltaics, dels quals la DGE només va concedir subvenció per a 17 emplaçaments. D’aquests es van realitzar finalment 9 dels quals 5 són instal·lacions noves i la resta ampliacions i millores d’instal·lacions ja existents. La poténcia fotovoltaica instal·lada va seer de 17.585Wp

PERC 2005. Es van realitzar 41 actuacions de les quals 19 van ser instal·lacions noves i la resta ampliacions i millores d’instal·lacions ja existents. Es van instal·lar 30.450Wp

2004  Programa d'Electrificació Rural Autònoma a Catalunya. 
La Unió Europea deixa de finançar projectes d’electrificació rural autònoma i de fotovoltaica connectada a la xarxa elèctrica. En
aquest any es realitzen instal·lacions amb ajuts de la Direcció General d'Energia de la Generalitat de Catalunya.

2002-2003 "PV in Social Housing" (Projecte Europeu ALTENER)
Estudi de situació i potencial de l'energia solar fotovoltaica en Habitatges Socials - Països participants:Espanya, Holanda, Alemanya, Àustria i Regne Unit - Aspectes identificats a l'estat espanyol: Manca de criteris d'introducció de la FV en les polítiques i directives d'habitatge social o Manca d'informació efectiva sobre FV a l'abast dels promotors i dels arquitectes o Experiències pilot només a Catalunya i Andalusia, sovint amb manca de programa de seguiment - Resultats: Proposta d'una estratègia d'introducció de les instal·lacions fotovoltaiques 2. Estudi de mecanismes de finançament 3. Disseny d'una eina de càlcul per a la simulació financera d'instal·lacions fotovoltaiques connectades a xarxa 4. Edició d'una guia bàsica per a promotors d'habitatges socials 5. Edició d'una guia bàsica per a arquitectes.
 


2002-2003 Projecte PV-DOMSYS
Promoció i divulgació de l'ús d'equips d'energia solar fotovoltaica connectats a xarxa. Desenvolupament d'un sistema de seguiment i visualització en temps real del funcionament d'instal·lacions fotovoltaiques.


2000-2002 Programa PV-Salsa "Service Assurance for large social acceptance of photovoltaic stand alone and grid connected systems"
Promoció i contribució al desenvolupament de l'energia solar fotovoltaica autonoma i connectada a la xarxa. 67 Instal·lacions autonomes amb 88.9 kWp i 21 Instal·lacions connectades a xarxa amb 63.2 kWp.


2000 Programa d'Energetització Rural a la Comunitat Valenciana (PERCOVA)

S'instal·la en una primera fase 2.250 Wp de potència fotovoltaica en un sistema aïllat en el Parc Natural de l'Albufera de València.


2000 Programa MGS "Micro-xarxes elèctriques amb generació solar híbrida"

S'han instal·lat 121 kWp de potència fotovoltaica en sistemes multiusuaris a 12 llogarrets, a alguns Parcs Naturals i 3 pobles de Llatinoamèrica.


1998 Programa d'Electrificació Rural Autònoma amb gestió concertada a Catalunya (PERAC
)
Des que es va començar el programa s'han realitzat 50 instal·lacions autònomes amb una potència total instal·lada de 53,7 kWp.
Connexió a la xarxa elèctrica. Des de l'any 2000 s'han realitzat 19 instal.lacions particulars connectades a la xarxa a Catalunya amb una potència total de 60 kWp.


1998 Programa Balear d'Energetització Renovable Autònoma en Aplicacions Rurals i Mediambientals amb gestió concertada (PROBERA)

S'han realitzat quatre fases entre les quals s'han electrificat 31 emplaçaments (18 a Mallorca, 1 en Menorca, 6 a Eivissa i 6 a Formentera) amb una potència total instal·lada de 34 kWp i 900 W eòlics.


1996 Programa europeu d'aplicacions relacionades amb la Gestió de l'Aigua a activitats agropecuàries (Watermanagement)

A Espanya es van electrificar 20 cases i un poble amb un total de 29 kWp.


1996 Programa Aragonès d'energetització Renovable a aplicacions rurals i mediambientals amb gestió concertada (PAERA)
Des que es va començar el programa s'han realitzat sis fases amb 43 emplaçaments electrificats a la província d'Osca, 3 a la província de Saragossa i 1 instal·lació connectada a la xarxa elèctrica a la província de Terol. La potència total instal·lada és de 106 kWp (dades fins 2002).


1996 Programa Euralp d'electrificació de refugis d'alta muntanya
Conjuntament amb el Club Alpí Alemany. 12 refugis electrificats a Catalunya i Aragó amb un total de 12, 1 kWp instal·lats.


1995 Programa d'Energetització rural autònoma (fotovoltaica i solar tèrmica) als Parcs Naturals de Catalunya i Alta Provença (França)

Es van realitzar un conjunt de 45 instal·lacions amb una potència instal·lada de 41,3 kWp. A Catalunya la majoria es van fer al Parc Natural de MOntseny. La realització dels assajos i seguiment els va realitzar el laboratori GENEC (Caradache, França)


1994 Electrificació rural fotovoltaica a la Garrotxa

Al 1996 van finalitzar les obres d'aquest programa promogut per SEBA i el Consell Comarcal de la Garrotxa. Per les seves dimensions (53 kWp de potència repartits en 70 instal·lacions i per les seves innovacions en tecnologia i sistema de gestió i manteniment) va ser el programa d'electrificació fotovoltaica autònoma més important realitzat a Europa.


1991 Projecte Transpirinenc d'electrificació fotovoltaica

En col·laboració amb institucions franceses i catalanes, SEBA va participar a la promoció i gestió d'aquest projecte que inclou instal·lacions a les dues vessants del Pirineu. Al vessant català es van completar 38 instal·lacions, amb un total de 15.000 Wp, amb una potència entre 1 i 4 kW a 220 V.


1990 Electrificació fotovoltaica al Pre-Pirineu

El projecte promogut per SEBA amb finançament de la Generalitat de Catalunya, va permetre l'electrificació de 9 cases situades a diferents municipis de l'àrea del Pre-Pirineu. Aquest projecte va incloure la instal·lació de 2.614 Wp fotovoltaics i 500 W hidroelèctrics (a un antic molí fariner).
 


 

1989 Electrificació fotovoltaica en el Solsonès
35 cases rurals a la comarca del Solsonès (Lleida). Aquest projecte, promogut per la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament d'Odèn, fou el primer projecte d'ampli abast realitzat a Catalunya i va ser l'origen de l'associació SEBA. La instal·lació tipus estava constituïda per 480 Wp de potència fotovoltaica i 2 kW de potència a 220 V.Tots aquests projectes s'han realitzat amb fons públics d'entitats com:

- Organismes locals (municipis)
- Comunitats Autònomes (Catalunya, Aragó, Balears, València)
- Govern Central (IDAE)
- Unió Europea (Projectes THERMIE, ALTENER, i Vè i VIè PROGRAMA MARC)

Notícies