Autoconsum FV


L'Associació SEBA i l'autoconum

L'Associació SEBA (Serveis Energètics Bàsics Autònoms) des de 1989 ofereix un servei elèctric amb energies renovables. Avui gestiona 350 Instal·lacions Fotovoltaiques (FV) Autònomes entre Catalunya, Aragó i les Balears, incloent-hi microxarxes que agrupen usuaris que comparteixen infraestructures de generació, transport i acumulació. L'any 2001 promou les primeres instal·lacions FV de venda d'energia. Avui gestiona 50 instal·lacions FV connectades a la xarxa elèctrica. Actualment l'activitat de SEBA promou activament les instal·lacions FV per a l'Autoconsum.


Què oferix SEBA en Autoconsum

L'Associació ofereix un servei integral: assessorament, disseny, execució i manteniment d'instal·lacions fotovoltaiques per a produir la vostra pròpia electricitat (autoconsum elèctric) amb la garantia d'escollir la més adequada a les vostres necessitats, un equip segur i el seguiment del correcte funcionament de la instal·lació

Des de l'Associació acompanyem als nostres socis en la transició cap un nou model energètic, basat en l'estalvi i l'eficiència energètica i la utilització de les energies renovables, acompanyament que oferim tant al sector domèstic i residencial com a petites i mitjanes empreses, i que considerem molt valuós sobretot tenint en compte les novetats tècniques i jurídica-administratives que poden anar sorgint en pro del desenvolupament democratitzat de l'autoconsum fotovoltaic. 

 

*Preu. Inclou els equips i la mà d'obra. No inclou permisos, llicències, legalitzacions ni taxes
**Producció (kWh/any). Electricitat generada per la instal·lació que pot arribar a ser autoconsumida
*** Estalvi (€/any) Estalvi econòmic en la factura de la llum estimant que es consumeix la totalitat de l'electricitat generada i amb un preu mig del preu de l'electricitat de 0.16 €/kWh
No inclou possibles compensacions per l'electricitat abocada a la xarxa


Els exemples anteriors són casos tipus per a cada una de les dimensions de les instal·lacions més freqüents. Aquestes instal·lacioins poden a més tenir diferents característiques. Autoconsum instantani particular (amb o sense excedents), Autoconsum particular amb acumulació/bateria (amb o sense excedents), Autoconsum col·lectiu instantani (amb o sense excedents) o Autoconsum col·lectiu amb acumulació/bateries (amb o sense excedents).

Val a dir que la instal·lació de bateries és possible i permet una major sobirania de la pròpia energia si bé, al nostre entendre, no és la opció més sotenible. Què s'ha de saber de l'Autoconsum

Començar l'aventura de l'Autoconsum genera molt dubtes pel "risc" que ens han fet creure que suposa, però aquestes pors tenen totes respostes i totes elles empenyen a fer el salt a l'energia fotovoltaica.

 · És legal
 · Pots compartir l'energia FV amb veïns i veïnes
 · No hi ha càrrecs, peatges ni traves administratives
 · Molts ajuntaments faciliten les instal·lacions FV amb bonificacions a l'IBI. En el cas de la ciutat de Barcelona la compensació és del 50% durant 3 anys
 · La instal·lació és molt senzilla. Només cal una llicència d'obra menor i un butlletí elèctric
 · Es preveu la compensació d'energia FV excedentària que s'aboqui a la xarxa

Projectes d'Autoconsum Fotovoltaic

 
[[nom de la casa, servei, etc]]  
   
[[foto]] ((la de sota és 400 d'amplada - 300 d'amplada
Zona:   [[zona]]
Serveis Energètics:   [[tipus d'instal·lació, característiques tècniques, dificultats trobades, etc]]
[[Contacte, número de telèfon, mapa, si s'escau]]   [[si s'escau]]
 
[[nom de la casa, servei, etc]]  
   
     
     
     
 
[[nom de la casa, servei, etc]]  
   
 
     
     
     
 
[[nom de la casa, servei, etc]]  
   
 
     
     
     
 
[[nom de la casa, servei, etc]]  
   
 
     
     
     
 
[[nom de la casa, servei, etc]]  
   
 
     
     
     
 
[[nom de la casa, servei, etc]]  
   
 
     
     
     
 
[[nom de la casa, servei, etc]]  
   
 
     
     
     
 
[[nom de la casa, servei, etc]]