Cooperació internacional

 

La definició clàssica de Cooperació Internacional per al Desenvolupament és un concepte força àmplia, que en general fa referència a la desigual relació entre el desenvolupament econòmic de diferents àrees del món, i als fluxos d’ajuda, oficial o no governamental, entre aquestes regions. En aquesta definició es relacionen països desenvolupats i els que estan en vies de ser-ho, cosa que posa de manifest les relacions encara existents postcolonials del món.
Aquest enfocament de la cooperació internacional xoca frontalment amb la filosofia de l’Associació SEBA,així com amb els objectius que persegueix: gestió participativa i democràtica, desenvolupament humà i compromís amb la comunitat. Per aquest motiu entenem la cooperació internacional com una acció col·lectiva que persegueix un benefici comú.

Aquest bé comú, tot i la distància, és el mateix que perseguim al nostre territori més pròxim; conscienciació i desenvolupament social, transició energètica, descarbonització dels processo productius. En definitiva, el canvi de paradigma energètic.
En aquests sentit des de l’Associació SEBA hem apostat per la cooperació internacional i ho fem des del 1997. Des de llavors hem portat a terme diversos projectes en diferents zones: Palestina; on hem fet la majoria de projectes, Amèrica Llatina (Equador, Brasil, Argentina i Bolívia) i també al Marroc. Val a dir que aquests projectes tenen un cost molt elevat i els fons propis de l’Associació es dediquen a l’assistència tècnica i a la reposició d’equips dels nostres socis. Per aquest motiu per al desenvolupament d’aquest tipus de projectes es necessari el finançament via subvenció (AECID ha sigut el nostre principal finançador, seguit de l’Ajuntament de Barcelona i l’Agència Catalana de Cooperació per al Desenvolupament).

Projectes realitzats:

 

                 

2010 – 2012, Cisjordània. Electrificació amb energia solar de dues comunitats de Cisjordània i implantació de la companyia elèctrica en el model de gestió del servei.
 
2009 – 2012, Equador. Enfortiment de l’estructura de gestió del servei elèctric i implementació de noves activitats productives a la Ye del 5è Pis i replicació del projecte pilot en una nova comunitat de San Lorenzo, Esmeraldas i Equador.
 
2008 – 2010, Cisjordània. Infraestructures bàsiques sostenibles i de foment de la producció de microxarxes amb generació solar híbrida a Hebrón, Cisjordània.
 
2006, Marroc.
Electrificació i creació d’infraestructures de captació i acumulació d’aigua per la millora de les condicions de vida de la comunitat de Kaâ Al Akba.
             
       

2005 – 2006, Equador.
Fase I: Creació de microxarxes de generació solar híbrida; Fase II: electrificació solar i gestió sostenible de l’aigua.
 
2005, Cisjordània.
Projecte Azahar: Infraestructures bàsiques sostenibles i foment de la capacitat productiva a través de la realització d’un projecte pilot d’electrifiació amb microxarxes solars híbrides a  la comunitat d’Atouf, Palestina.
 
1997 – 2002, Altres projectes de Cooperació Internacional per al Desenvolupament