Projecte Co-Responsabilitat Energètica


El projecte Co-Responsabilitat Energètica és un projecte subvencionat per l'Ajuntament de Barcelona en la convocatòria general de projectes, activitats i serveis de districte i ciutat de l'any 2019. El projecte preveu una acció comunicativa mitjançant la creació de material descarregable i distribuïble gratuïtament entre la població de Barcelona per tal de fomentar la sobirania energètica, l'estalvi i l'eficiència energètica. Aquests materials també es trobaran en diferents espais, públics i privats, en format paper per tal que la informació es pugui transmetre al màxim de persones possibles. 

En aquest espai, i així que es vagin publicant, es trobaran tots els materials en format PDF per tal que puguin ser descarregats i ditribuïts lliurement, sota les condicions de Creative Commonsentre les persones que vulguin aprendre més sobre la relació que tenen amb l'energia, l'ús que en fan i la relació amb el mercat de tal producte. Aquests materials busquen ser un compendi de respostes per tal de millorar la qualitat de vida de les persones i una eina emancipadora per al consumidor. 


Guies i Materials: