Economia Social i Solidària

L’Economia Social i Solidària són totes aquelles accions socioeconòmiques que tenen com a objectiu complaure les necessitats humanes més enllà dels beneficis monetaris. Aquest tipus d’accions o iniciatives es caracteritzen pels seus valors, orientats cap a la equitat, la solidaritat, la sostenibilitat, la participació, la inclusió, el compromís amb la comunitat així com l’interès de ser motor de canvi social.

Dins d’aquest moviment les activitats que s’hi desenvolupen són moltes i força diverses, tanmateix totes elles comparteixen uns elements comuns que defineixen el seu caràcter transformador:

Gestió democràtica i participativa. A diferència dels models d’organització jeràrquics en que unes poques persones controlen, gestiones i decideixen sobre els recursos, el patrimoni, la informació i el futur de la majoria, la Economia Social i Solidària introdueix la democràcia tant a l’economia com a l’empresa.

Orientació al desenvolupament humà. Aquest model pretén canviar el rumb de l’economia per posar-la al servei de les persones; creant un model de producció en que la feina sigui una eina de satisfacció per als individus  així com explotant els recursos de manera sostenible i repartint-los de manera equitativa.

 

Compromís amb la comunitat. Les organitzacions de la Economia Social i Solidària treballen per la millora de la societat mitjançant la creació d’activitat laboral, la vinculació al territori, la implicació en les causes socials, el finançament d’iniciatives amb els països empobrits i la col·laboració amb moviments socials transformadors.

 

Vinculat al nostre territori existeix la XES, la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya. Es tracta d’una organització que defensa un sistema econòmic respectuós amb els individus i el medi ambient. Aquesta organització, tal i com emana la filosofia de la ESS, contempla una nova forma de dur a terme les activitats econòmiques, tals com produir, distribuir i consumir.

L’Associació SEBA, es membre de la xarxa ja que els valors fundacionals d’aquesta representen les motivacions de l’Associació a l’hora de desenvolupar les seves iniciatives econòmiques.

També som membres de la Xarxa per la Sobirania Energètica, espai de confluència per establir sinergies que condueixin cap a la formació d’un front polític de transformació en el camp de l’energia. Les metes i criteris de la XSE es basen en la democràcia i el control social dels mitjans de producció, la sostenibilitat i el decreixement econòmic, la descentralització i l’arrelament al territori.

Per últim som signants de Barcelona + Sostenible, d’aquesta manera formem part d’aquesta xarxa que permet a SEBA cooperar amb altres entitats per informar-se, intercanviar informació, compartir resultats i participar del procés d’aprenentatge i canvi col·lectiu.

El fet de ser una associació fa que siguem una entitat sense ànim de lucre econòmic. L’activitat principal de SEBA és la instal·lació i manteniment de sistemes fotovoltaics. La segona branca d’iniciatives és la de portar als barris més desafavorits de la ciutat eines per tal de millorar l’estalvi i l’eficiència energètica en llars i comerços. Aquestes dues grans branques es duen a terme per promocionar un canvi de paradigma de producció i consum energètic i, així, millorar tant la vida de les persones com la qualitat del medi, danyades a causa del model energètic actual.


Accedeix a l'apartat Transició Energètica