Òrgans de govern

Organització

SEBA és una associació constituïda com a entitat sense afany de lucre, regida pels seus Estatuts, pel Reglament de Socis i per les diposicions legals corresponents.
Com a tal, els seus òrgans directius són l'Assemblea General de Socis i la Junta Directiva, formada pels següents membres:

 
Junta directiva

President: Josep Maria Carreras Puigdengoles
Secretari: Màrius Flaquer
Tresorer: Josep Maria Carreras Puigdengoles
Vocal de Cooperació: Xavier Vallvé
Vocal de Transició energètica: Jaume Serrasolses
Vocals: Jaume Solsona, Frederic Noguera, Martí Boleda, Jordi SerranoEquip humà
Gerent: Marc Romera
Comptabilitat i FVCX: Francy Rendon
Servei tècnic: Jorge Portero i Irene López
Transició energètica: Joan de Mas
Cooperació internacional: Marc Romera
Assessor jurídic: Josep Maria Ruiz


 

Assemblea
Formada per tots els socis de l’Associació, tan els simpatitzants com els numeraris.