Projecte Agents Energètics de Barri

 
  2018/2019 - Agents Energètics de Barri. Monitorització de l’eficiència i estalvi energètics en els barris de l’eix Besòs.

En el marc del programa B – Mincome, projecte que lluita contra la pobresa i les desigualtats en les zones desafavorides de la ciutat de Barcelona.

Agent Energètic de Barri és la primera etapa d’un dels projectes guanyadors del primer concurs del Germinador Social: Eeeepa! Emprenedoria en Estalvi i Eficiència Energètica de Proximitat amb Autoproducció.

Els Agents Energètics de Barri són assessors energètics de proximitat als barris del Districte de Nou Barris. Aquests agents assessoren en estalvi i eficiència energètica als comerciants i comunitats de veïns que així ho demanin.

El caràcter pròxim i intercultural de l’equip d’agents assessors fan que el tracte i el clima amb el veïnat d’un districte divers com el de Nou Barris sigui sempre d’entesa.

El projecte que acabarà el juny del 2019 preveu:

    Formació com a Agent Energètic de 6 persones residents als barris de l’Eix Besòs
    Dinamització social, cultural i econòmica dels barris intervinguts
    Estudi energètic de 50 locals comercials
    Estudi energètic de 20 comunitats de veïns
    Estalvi econòmic de 18.000 €/any
    Estalvi energètic de 70.000 kWh/any 


Torna a Transició Energètica