Projecte Comunitat +  Sostenible
 
2018/2019 - Comunitat +  Sostenible. Projecte pilot per a la creació d’una comunitat a la ciutat de Barcelona sostenible en generació, autoconsum i gestió social de l’energia.

Barcelona + Sostenible ha posat en marxa la taula Energia i Canvi Climàtic, on l’Associació SEBA hi participa activament des de l’inici. En vista de la redacció de la nova normativa en relació a l’autoconsum i com gestionar-lo, SEBA hi veu una oportunitat engrescadora per innovar i buscar noves realitats.

El projecte persegueix implantar en una comunitat heterogènia, on hi apareguin veïns, entitats privades i també públiques, un nou model de gestió de l’energia autoproduïda, com es consumeix i com es gestionen els excedents de la comunitat.

El projecte està dinamitzat per Barcelona + Sostenible, en aquest hi participen: el Departament d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona, la cooperativa El Risell, la cooperativa Emelcat, Green Building Council, l’Institut de Ciències del Mar, La Fàbrica del Sol, NATUR CAT, la cooperativa Tarpuna i el Banc de l’Energia. Cada una de les entitats, en coordinació amb el departament de l’Ajuntament aporten diferents visions i experiència en aquesta tasca tant engrescadora.


Torna a Transició Energètica