2010 – 2012, Cisjordània.
Electrificació amb energia solar de dues comunitats de Cisjordània i implantació de la companyia elèctrica en el model de gestió del servei.


Durant aquest període, amb l’ajut econòmic de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo i amb l’Energy Research Center (ERC) i l’An-hajah National University com a col·laboradors, es va dur a terme aquest projecte de cooperació internacional en diferents localitats del territori palestí.

En aquest període es va electrificar diverses comunitats rurals de Cisjordània mitjançant microxarxes i sistemes fotovoltaics aïllats.El projecte també preveia, a la població d’Atouf, l’adaptació del sistema elèctric solar al sistema elèctric convencional, és a dir, connectat a la xarxa convencional de distribució elèctrica de la zona intervinguda. La població se subministrava la energia elèctrica mitjançant una microxarxa, però va arribar la xarxa elèctrica a la zona i es convenient l’adaptació del sistema. Es va treballar per tal d’acomodar el servei per tal que els usuaris poguessin gaudir dels dos sistemes durant les 24 hores del dia, preveient possibles talls de llum.

Durant aquest projecte es va aprofitar per fer el seguiment del projecte anterior a la població de la mateixa zona on s’havia actuat els dos anys anteriors: Emnazeil. (veure projecte: 2008 – 2010, Cisjordània. Infraestructures bàsiques sostenibles i de foment de la producció de microxarxes amb generació solar híbrida a Hebrón, Cisjordània). Es va fer el control sobre la instal·lació per trobar-ne disfuncions tècniques i posar-hi solució, a la vegada que es feia un seguiment personal de la població beneficaria avaluant-ne els beneficis socials previstos.

Torna a l'apartat Cooperació Internacional