2006, Marroc.
Electrificació i creació d’infraestructures de captació i acumulació d’aigua per la millora de les condicions de vida de la comunitat de Kaâ Al Akba.

En col·laboració amb l’associació marroquina ATIL (Associació tetuanenca d’Iniciatives Socio Laborals) i amb l’ajuda econòmica de la ACCD (Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament) comencem el projecte, d’una duració d’una any, per millorar les condicions de vida dels habitants de kaâ Al Akba, un petit Douard dividit en dos nuclis situat al nord del Marroc, a la comuna de Beni Said, província de Tetuan.

En aquesta comunitat les activitats econòmiques es basen en l’agricultura i la ramaderia de subsistència. Els seus habitants viuen amb unes precàries condicions socials i econòmiques. El fet de no disposar d’una font d’energia elèctrica eficaç i d’unes infraestructures de captació i emmagatzemant d’aigua, les seves possibilitats de desenvolupament i fins i tot de supervivència a les èpoques de sequera són molt limitades. Aquesta situació alimenta l’èxode de la població d’aquestes zones cap a les ciutats i, en conseqüència, l’abandó dels seus orígens i de les formes de vida tradicionals.

El projecte contempla la instal·lació d’una petita central elèctrica fotovoltaica ajudada d’un generador diesel a cada nucli, així com el disseny tècnic d’un sistema de bombeig i acumulació d’aigua per a l’ús domèstic i per la millora productiva de les activitats agrícoles i ramaderes, que es podrà implementar en una segona fase.Torna a l'apartat Cooperació Internacional