2005 – 2006, Equador.
Fase I: Creació de microxarxes de generació solar híbrida; Fase II: electrificació solar i gestió sostenible de l’aigua.

Al mes d’abril està prevista la finalització de la Fase I del projecte FOMDERES (Fomento del Desarrollo Rural en comunidades de Esmeraldas, Ecuador). Aquest projecte, que ha comptat amb la financiació (160.000 €) de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) ha passat per diverses vicissituds, degut a la inestabilitat institucional de la zona. Durant els anys que  ha durat el projecte s’ha comptat amb el suport de l’Ajuntament de San Lorenzo del Pailón com a soci local per al desenvolupament del projecte. 

La població beneficiaria és la que viu a La Y del Quinto Piso (aquest és el nom i s’escriu així), pedania del municipi de San Lorenzo. Es tracta d’una comunitat de 19 famílies dedicades, sobretot, a la pesca i a l’agricultura. No disposen ni d’electricitat ni d’aigua potable corrent. Tampoc tenen clavegueram, però si una escola amb menjador. Actualment si està construint un centre mèdic, però encara no es disposa del personal necessari.

La instal·lació que estem plantejant consisteix en una petita instal·lació solar fotovoltaia per la generació d’electricitat, i la seva xarxa de distribució, que permetrà el subministrament bàsic d’energia elèctrica per tota la població. Es podrà abastir d’electricitat per poder tenir llum i alimentar petits electrodomèstics de totes les famílies. També es dotarà d’iluminació a l’escola i al menjador, així com al centre de salut quan es posi en marxa.

D’altra banda, i en col·laboració amb la ONG suïssa O.I.M, estem estudiant la possibilitat d’instal·lar un sistema d’abastiment d’aigua potable.

La Fase II del projecte comença immediatament després de la finalització de la primera. Aquesta fase disposa d’una aportació econòmica de la ACCD de 150.000.

D’acord amb el soci local, l’Ajuntament de San Lorenzo del Pailón, entre d’altres agents locals, s’ha localitzat la zona idònia per la segona fase del projecte: la comunitat de El Cauchal. El Cauchal és una comunitat de 35 famílies dedicades a la pesca i en menor mesura a l’agricultura. La població té un dinamisme i inèrcia social propis, cosa que facilitarà enormement l’aprofitament de les instal·lacions pel seu desenvolupament humà i econòmic.

Els objectius principals són abastir d’energia elèctrica i desenvolupar un estudi detallat per l’accés a l’aigua potable de totes les famílies i recintes comunals .Torna a l'apartat Cooperació Internacional