Projecte SmartBarris, Inclusiu i Sostenible. Franja Besòs
 
2016 – SmartBarris, Inclusiu i Sostenible. Franja Besòs

SmartBarris és una idea, un programa, una redefinició de SamrtCity aterrada al món local en el marc de la Economia Social i Solidària.

El projecte persegueix la definició d’un model de ciutat tecnològica que parteixi des de les necessitats de les comunitats dels nostres barris i que afavoreixi, d’un cantó, la revitalització del teixit associatiu i d’un altre, millori les condicions de vida de la població a través de la democratització en la presa de decisions i l’accés a recursos econòmics i materials.

També es vol aconseguir generar nous contextos que permetin  la transformació social a partir del coneixement i la intel·ligència col·lectiva existent. Quins coneixements existeixen per fer front a les necessitats actuals? Com els podem millorar?

D’altra banda, des de l’Associació SEBA, en col·laboració amb les entitats que gestionen el programa SmartBarris, gestiona un projecte homònim.

Els objectius generals d’aquest projecte són els següents:

 
  · Formar i capacitar veïns de l’Eix Besòs en matèria de sostenibilitat, estalvi , eficiència energètica i energies renovables , tot preparant  la població i el territori de cara a actuacions  futures a més gran escala.
   
  · Promoure experiències pilot a l’Eix Besòs (Nou Barris), en el marc de les smart cities  i els barris intel·ligents.
   
  · Afavorir  la  formació, la contractació i la promoció de  persones  en atur de llarga durada.
   
  · Contribuir a difondre una cultura de l’estalvi  i l’eficiència energètica i la sostenibilitat.

Els resultats obtinguts en el projecte són els següents:
 
  · Actuació  en el territori  tot realitzant un servei d’auditories i monitoratge energètic, suport i assessorament en l’estalvi energètic , eficiència energètica  i sostenibilitat  energètica en  els equipaments municipals  del Districte Nou Barris.
   
  · Impuls i promoció d’iniciatives d’emprenedoria entre les persones contractades i assessorar-los en la creació de fórmules d’economia solidària.
   
  · Selecció de 15 persones en atur per formar-los en la realització d’auditories energètiques seguint la pauta de les Normes UNE-EN-ISO.

https://smartbarris.cat

Torna a Tansició Energètica