Serveis Energètics

L'Associació SEBA és una entitat que ofereix Serveis Energètics què, segons la Directiva 2006/32/CE del Parlament Europeu i el Consell del 5 d'abril del 2006, són aquelles organitzacions que proporcionen serveis energètics o de millora de l'eficiència energètica en les instal·lacions o locals de l'usuari i afronta cert grau de risc econòmic en fer-ho. 

Des de l'Associació SEBA oferim als nostres socis, però també a aquelles persones que vulguin avançar cap a la sobirania energètica els següents dos serveis complementaris entre ells: Estalvi i Eficiència Energètica i Energia Fotovoltaica

 
  
Estudis Energètics

L'objectiu principal de l'Associació SEBA des del 1989 és la de promoure un consum conscient i responsable d'energia per tal de vetllar pel canvi de cultura energètica i així revertir els impactes ambientals i socioeconòmics que comporta l'actual model de producció i consum d'energia. 
Per fer-ho entenem la senda per dur a terme un consum responsable en tres pasos:

 

· Reduir el nostre consum. En la societat actual premia la rapidesa i el consum desfermat. Frenem i pensem si tota l'energia que consumim és necessària. 
· Buscar l'eficiència. Fem totes les activitats que necessitem, però utilitzant equips eficients, així com uns bons hàbits de consum que minimitzin el consum energètic.
· Emancipació. Apoderem-nos generant i consumint la nostra pròpia energia. Al nostre territori l'energia fotovoltaica és una de les millors opcions. 

Estudis Energètics:
Des de l'Associació SEBA oferim assessorament energètic a aquelles llars, negocis o comunitats de veïns que vulguin ser responsables dels seus consums energètics. Als estudis s'analitzen: 

· Hàbits de consum i com millorar-los.
· Quin estalvi es pot generar incorporant equips eficients (il·luminació, grans electrodomèstics...).
· Detecció de consums anòmals i com es poden reduir.
· Mesures de rehabilitació que poden ser implementades.
· Mesures de baix cost per un millor aprofitament de l'energia.
· Quina potència contractada es té i si es pot ajustar.
· Quins són els aspectes contractuals amb la comercialitzadora que no són desitjables. 

El preu d'un estudi energètic per a un habitatge és de 150 € (IVA inclòs). En el cas de negocis o comunitats de veïns dependrà de les dimensions i de les actuacions que es vulguin dur a terme per part de l'usuari.
Energia Fotovoltaica

L’objectiu final de l’Associació és acopanyar als nous usuaris d’instal·lacions amb energies renovables, oferint-lis serveis a mida que els permetin fer la transició cap a un nou model energètic amb plenes garanties i amb la tranquilitat de saber que SEBA vetlla pels interessos dels seus associats, doncs un soci content és un promotor més de les energies renovables.

 

Aquest acompanyament pot incloure cadascuna de les fases necessàries per arribar a ser plenament sobirà de la teva propia energía, i que podem diferenciar entre les següents:

· Informació i assessorament sobre les diferents alternatives tècniques que disposeu d’instal·lar-vos energies renovables: fotovoltaica, mini-eòlica, micro-hidràulica, biomassa, aerotèrmia, … .
· Dimensionat i disseny de la instal·lació més adequada a les vostres necessitats. L’associació és pionera en el nostre país en dur a terme projectes fotovoltaics, i per a la resta de tecnologies col·labora amb especialistes amb dilatada experiencia per poder donar aquest servei als seus socis.
· Tramitació de subvencions i altres ajuts atorgats per les diferents administracions i organismos. Sempre que sigui posible, SEBA ofereix la possibilitat de  realitzar un document d’endós de la subvenció per tal de facilitar la inversió.
· Instal·lació i recepció  d’obra. La coordinació i la recepció de les obres (instal·lacions) les du a terme el Servei Tècnic de l’Associació. L’execució de les instal·lacions la realitzen empreses instal·ladores homologades per SEBA, amb la major part de les quals portem molts anys treballant i aprenent junts.
· Formació dels socis. La formació en el funcionament  dels equips que formen part de la instal·lació amb energies renovables és bàsica, i facil·lita que l’usuari pugui treure el màxim rendiment de la instal·lació des del primer dia. La fase de formació es realitza sempre durant la recepció de l’obra, si bé es pot allargar al llarg dels anys mitjançant el Butlletí Viure amb el Sol, i l’assessorament personalitzat que podeu rebre des de l’Associació.
· Seguiment i manteniment periòdic amb l’objectiu de detectar anomalies de funcionament i observar l’evolució de la producció i el consum energètic per detectar l’excés o defecte de la potència instal·lada. Aquest seguiment es pot dur a terme mitjançant un
· Contracte de manteniment preventiu, que implica una revisió anual de la instal·lació amb el corresponent informe de l’estat de funcionament i possibles recomanacions;
· Contracte de serveis energètics, que consisteix en assegurar al soci una quantitat d’energia a disposició, durant un període de temps concret, fent-se càrrec l’Associació de totes les despeses derivades  d’aquest compromís amb el soci d’assegurar-li una quantitat d’energia a disposició.
· Assegurança dels equips. L’associació té contractada una pòlissa que cobreix les instal·lacions de tots els socis que ho desitgin, aconseguint primers molt reduïdes i una cobertura dels riscos molt ajustada a les necessitats d’aquest tipus d’instal·lacions.
· Ampliació, millora o renovació de la instal·lació. Al llargdels anys les necessitats energètiques de la llar o de l’empresa poden anar variant, i la instal·lació pot quedar-se petitat, o pot necessitar de noves prestacions, o fins i tot pot haver-se de renovar degut als molts anys d’ús.
· Subministrament d’equips eficients. SEBA disposa de convenis i acords comercials amb empreses especialitzades en la venta d’equips d’alta eficiència energètica, i l’Associació repercuteis aquesta avantatges als seus socis.

El preu de la instal·lació d'una planta fotovoltaica dependrà de les dimensions i dels equips que s'instal·lin. La seva amortització dependrà també de l'ús que se'n faci, de les subvencions que es puguin rebre, bonificacions municipals, venda d'energia, etc. Típicament una instal·lació sense bateries domèstica té un preu entre els 4500 € i els 10.000€. Veure apartat d'Autoconsum