Subvencions

Moltes vegades allò que preocupa a les persones que volen apostar per l’autoconsum amb energies renovables és la inversió econòmica que s’haurà de fer i quin rèdit en podran treure a mitjà i a llarg termini, és a dir, l’amortització.

Des de l’any 2010, el cost de la tecnologia fotovoltaica ha anat disminuint fins a un 70%, mentre que les factures del gas i la electricitat augmenten a un ritme d’un 3,5% anual. Aquestes dues dades ja ens indiquen quin és el camí. Així i tot encara quedaran indecisos.

Un bon incentiu per fer el pas, més enllà de les deduccions sobre l’IBI un cop feta l’obra d’autoconsum energètic, poden ser les ajudes econòmiques via subvenció, que faran que l’amortització de l’obra sigui molt més curta.

Des de l’Associació SEBA us ajudarem a buscar, trobar i gestionar la petició de l’ajuda econòmica a l’administració que l’oferta.
​Ajudes a les instal·lacions de captació solar:


 
Diversos Ajuntaments catalans: Durant els últims anys les administracions locals de Catalunya estan legislant per tal d'afavorir la instal·lació d'obres per a la captació solar. Aquestes ajudes són rebaixes en l'impost sobre béns immobles. 


Subvencions atorgades:
 
Aragó: ORDEN EIE/263/2019, de 14 de marzo, por la que se convocan para el año 2019, ayudas en materia de ahorro y diversificación energética, uso racional de la energía y aprovechamiento de los recursos autóctonos y renovables, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).