Transició Energètica

La transició energètica és aquell procés per generar un canvi de model de producció i consum d’energia a nivell local, regional, però sobretot a escala mundial per tal de lluitar contra els efectes negatius generats pel model actual.

Aquest canvi es vol assolir mitjançant el canvi del model econòmic amb les energies renovables, l’estalvi i l’eficiència energètica i el desenvolupament sostenibles com a principals eines de caràcter transformador i, així, evitar els consum de fonts d’energies anacròniques com el carbó, derivats del petroli, gas natural o minerals radioactius.

Des de l’eclosió de la revolució industrial i fins els nostres dies el consum desmesurat i creixent de recursos naturals d’origen fòssil, per a l’extracció i utilització d’energia per a processos de tot tipus, ha generat un seguit de problemàtiques ambientals de les que ens en em de fer responsables col·lectivament per trobar-hi solució. La crema de recursos fòssils per a l’obtenció d’energia ha generat com a gran problema una emissió ingent de diòxid de carboni a l’atmosfera; causant principal de l’augment de la temperatura mitjana global i canvis en les dinàmiques climàtiques a escala planetària. D’aquest canvi global en deriven problemes sanitaris, ecològics i paisatgístics; per tant, toca posar-hi remei!

Des de l’Associació SEBA fem que totes aquelles iniciatives econòmiques que desenvolupem tinguin una visió transformadora respecte aquest, ja antic, model energètic.

    Instal·lacions Fotovoltaiques: a la latitud del nostre territori és imprescindible comptar amb aquesta tecnologia per abastir les demandes energètiques de la població i de les activitats econòmiques que s’hi desenvolupen. Per això SEBA s’hi dedica des de l’any 1989. En el mateix sentit es fa una promoció d’altres fonts d’energies renovables amb l’ajut d’altres empreses del sector especialitzades en cada una d’elles.
 

    Estalvi i Eficiència Energètica: des de l’any 2015 l’associació porta les eines per estalviar energia i gastar-la de forma eficient als barris més desafavorits de Barcelona. D’aquesta manera es genera un estalvi energètic, una nova manera de consumir i un estalvi econòmic en aquelles llars i comerços que més ho necessiten.

    Inclusió Social: des de SEBA no entenem el canvi de model energètic sense un canvi global en tots els aspectes de la economia (vegi’s apartat Economia Social i Solidària). És per aquest motiu que l’associació manté una estreta relació amb l’administració local per tal de crear llocs de treball per a individus de grups vulnerables; apoderant-los  en la feina de gestors energètics als seus barris.

 

Projectes realitzats: