Formulari

Alta de soci

    Tipus d’instal·lació amb energia renovable

    Tipus de soci

    Dades domiciliació bancària

    S’inscriu a l’associació Serveis Energètics Bàsics Autònoms (SEBA) com a Soci amb una aportació trimestral de 9,35€ (IVA inclòs).