Com funcionen les plaques solars?

Les plaques solars funcionen a partir de la llum del sol. Els panells solars transformen la radiació solar en electricitat gràcies al procés fotovoltaic, segons el qual les cèl·lules solars absorbeixen els fotons de la llum solar per generar aquesta electricitat. A continuació, un inversor solar transforma el corrent continu que produeixen les plaques en corrent altern, apte per al seu ús a casa.

Cap a on i com s'han d'orientar?

La inclinació i orientació que ha de tenir un panell solar per aconseguir el màxim rendiment ha de ser la que ens permeti captar el màxim de radiació solar. A Espanya els panells solars s’orienten preferiblement cap al sud geogràfic o solar i, si no és possible, una altra bona opció és orientar les plaques entre l’oest i l’est geogràfics. Només si casa nostra està orientada cap al nord és possible que no sigui recomanable la instal·lació fotovoltaica.

Per saber quina és la millor opció en cada cas, un tècnic especialitzat de SEBA calcularà l’orientació i el grau d’inclinació adequat dels panells solars i farà un estudi personalitzat i gratuït de cada cas.

Quin manteniment necessiten?

El manteniment dels panells solars és mínim i senzill i normalment el podem fer nosaltres mateixos. Les plaques solars estan dissenyades per resistir a la intempèrie i en principi només cal netejar-les ocasionalment i comprovar que estan funcionant correctament i no han patit cap mal.

Com i amb què es netegen?

Netejar les plaques solars fotovoltaiques és molt senzill. Els panells solars compten amb una coberta de vidre lliscant que generalment no requereix manteniment ni neteja freqüent. Les cures de les plaques solars es limiten a realitzar un rentat suau ocasional per eliminar les fulles o la brutícia dels animals que s’hi puguin acumular. En aquest cas, només cal aplicar aigua amb una mànega o, si es vol, passar una esponja o raspall suau sobre la superfície.

Millor monocristal·lí o policristal·lí?

És millor el panell solar monocristal·lí perquè té una gran vida útil i el rendiment és més gran que els panells policristal·lins. Els panells policristal·lins són més barats de fabricar però els monocristal·lins són més eficients i les plaques fabricades amb silici monocristal·lí són més pures. En el cas dels panells policristal·lins, les cel·les es fabriquen amb silici fos que s’aboca en motlles, i durant aquest procés poden aparèixer impureses.

Com són de grans les plaques?

Les plaques solars, encara que no mesuren totes igual, acostumen a tenir una superfície de gairebé 2 metres quadrats i en general solen mesurar entre 1,7 i 1,9 metres de llargada per un metre d’ample aproximadament.

Què passa quan plou?

Els panells solars quan plou segueixen funcionant amb normalitat i transformen la llum solar, si n’hi ha, en energia. El que pot passar és que la radiació solar sigui menor quan plou a causa dels núvols. No obstant això, el rendiment de les plaques solars pot ser molt alt els dies plujosos pel fet que les temperatures suaus afavoreixen la producció de les plaques.

Què passa amb les plaques durant la nit?

Els panells solars durant la nit no produeixen energia, ja que necessiten la llum del sol per generar electricitat.

Durant la nit necessitaràs proveir-te de la xarxa elèctrica o de bateries. Tingues en compte que pots fer servir l’energia que produeixes durant el dia i no consumeixes per obtenir una compensació econòmica a l’hora de consumir de la xarxa elèctrica (compensació d’excedents).