El mes de maig de 2022 vàrem fer la recepció d’obra de la instal·lació fotovoltaica de la Comunitat Energètica Producció d’Energia Maresme 128, una CEL que s’ha creat en el marc de la Rehabilitació Integral de la CPP del C/ Maresme, 128 de la ciutat de Barcelona, un edifici de la Cooperativa d’Habitatge Sagrat Cor de Jesús, que incorpora una instal·lació fotovoltaica al terrat de l’edifici per alimentar els consums elèctrics dels habitatges del bloc, dels serveis comuns i dels locals ubicats en els baixos.

Més informació

La Cooperativa Geeni, SCCL va contractar l’Associació SEBA per dissenyar, executar, posar en marxa i legalitzar la instal·lació fotovoltaica per autoconsum compartit amb excedents a través de xarxa de distribució, per tal que en un futur proper la insta·lació també pugui abastir consums de veïns i veïnes d’altres edificis. La instal·lació consta de 22.175Wp de potència instal·lada, dos inversors (un d’ells per a gestionar la bateria) amb una potència nominal total de 18,2kWn, i també disposa d’una bateria amb 5kWh d’emmagatzematge per a cobrir les despeses nocturnes dels serveis comuns del edifici. El principal repte de la obra fou el disseny del camp fotovoltaic per tal de poder-hi encavir el màxim nombre de plaques possible, alternent diferent tipus d’estructura de suport dels panells.

maresme, comunitat energètica, seba, transició energètica, renovables, energia