A finals de 2022 vàrem fer la recepció d’obra de la instal·lació fotovoltaica de La Chalmeta, un edifici d’obra nova construït a Barcelona per la Cooperativa d’habitatge Llar Jove – Marina del Prat vermell, SCCL. Un edifici que ha estat dissenyat per tal que sigui el més eficient possible i incorpori la máxima quantitat d’energia renovable possible. Gràcies a l’existència al barri del sistema de subministrament en subsòl del District Heating and Cooling (DHC) del Consorci d’Ecoenergies impulsat per l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, s’ha prescindit de les calderes d’aigua calenta sanitària (ACS) que obligarien a la instal·lació de gas a l’edifici. La connexió a aquest servei, que intercanvia ACS, redueix dràsticament el consum, les emissions de CO 2 i millora la salubritat i la seguretat de l’edifici.

Més informació

La Cooperativa Geeni, SCCL va contractar l’Associació SEBA per de dissenyar, executar, posar en marxa i legalitzar la instal·lació fotovoltaica per autoconsum compartit amb excedents a través de xarxa de distribució, per tal que en un futur proper la insta·lació també pugui abastir consums de veïns i veïnes d’altres edificis. La instal·lació consta de 26.950 Wp de potencia instal·lada, dos inversors (un d’ells per a gestionar la bateria) amb una potencia nominal total de 25kWn, i també disposa d’una bateria amb 5kWh d’emmagatzematge per a cobrir les despeses nocturnes dels serveis comuns del edifici. El principal repte de la obra fou el disseny i execució de la pérgola fotovoltaica, que permet als veïns i veïnes poder gaudir del ús del terrat, a l’ombra de les plaques fotovoltaiques, deixant al mateix temps espais lliures d’ombres per a d’altres úsos com la coberta verda.

SEBA, energia, comunitat energètica, Barcelona, plaques solars, fotovoltàica, LA CHALMETA