El 13 de novembre de 2023 vàrem fer la recepció d’obra de la instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de l’Escola Guinardó, una escola cooperativa ubicada a Barcelona. Aquest és un pas més que fa l’escola com a part del procés de creació de la Comunitat Energètica d'El Guinardó, projecte liderat des d’un grup motor de veïns i veïnes del barri, i que té aquest 2024 com a any clau per a la constitució de la mateixa. El camp fotovoltaic va ancorat damunt una pèrgola ubicada al terrat de l’edifici principal, el qual serveix alhora de pati de l’escola, oferint als alumnes una zona d’ombra molt benvinguda.

Més informació

Inicialment el camp fotovoltaic dissenyat era superior, si bé degut a canvis recents en la normativa urbanística del Consistori barceloní, vam haver de reduir la quantitat de plaques per a que aquestes no fòssin visibles des del carrer. La instal·lació dissenyada, executada, posada en marxa i legalitzada per l’Associació SEBA consta de 6.150Wp de potència instal·lada, i un inversor de 7kWn.

Paral·lelament a la instal·lació fotovoltaica, també s’ha col·locat una pantalla en el rebedor de l’entrada de l’escola per tal que els alumnes puguin veure en tot moment informació sobre la producción de les plaques, el consum elèctric de l’escola i gràfics de balanç energètic,…. aconseguint així, difondre i ensenyar a l’alumnat la importancia de les energies renovables i de la reducció de la demanda.

Escola Guinardó, SEBA, plaques solars, energia, fotovoltàiques